Aktuální realizace

Novinky

Práce provádíme zejména po Zlíně, Vsetíně a jejich blízkém okolí. 

Dnešního dne jsme převzali staveniště a započali práce na stavbě ve Vsetíně - Sychrově. Realizována bude především obnova lodžií - nová dlažba, nové zábradlí, zasklení, ale i zateplení čelní a boční části. Součástí díla bude i zastřešení vstupu, oprava soklové části, oprava a rozšíření zpevněných ploch, anglických dvorků a další..

Zahájili jsme práce na díle ve Vsetíně na sídlišti Luh, stavební práce budou spočívat v odbourání stávajících balkónů, jejich nahrazení novými žel.-betonovými lodžiemi. Lodžie budou mít nové podlahy z keramické dlažby, obdrží nátěr a nakonec budou zaskleny bezrámovým posuvným otočným systémem.

Dnešního dne jsme započali práce na BD ve Vsetíně - Jiráskova 1815. Stavební práce budou spočívat především v obnově lodžií a zateplení střechy. Stávající zábradlí lodžií bude demontováno, podlahy vybourány. Nově bude zábradlí vyzděno, podlahy budou mít finální vrstvu z polyuretanu. Lodžie budou zaskleny.

1. října 2021 jsme převzali staveniště na bytovém domě v Hošťálkové. Dům podstoupí celkovou revitalizaci. Zateplena bude fasáda, stropy sklepních prostor, podlaha na půdě. Dále vyměníme zábradlí, klempířské prvky, obnovíme bleskosvod a další.

Dnešního dne jsme zahájili práce na výstavbě RD v obci Lukov. Aktuálně nás čekají přípravné zemní práce.