Stavební úpravy BD Jasenická č.p. 1797, Vsetín

10.03.2022

Zahájili jsme práce na díle ve Vsetíně na sídlišti Luh, stavební práce budou spočívat v odbourání stávajících balkónů, jejich nahrazení novými žel.-betonovými lodžiemi. Lodžie budou mít nové podlahy z keramické dlažby, obdrží nátěr a nakonec budou zaskleny bezrámovým posuvným otočným systémem.