Stavební úpravy (dokončení) bytového domu Na Kamencoch 1332, ve Vsetíně

31.05.2022

Dokončení stavebních úprav bytového domu Na Kamencoch č. p. 1332 je řešeno v tomto rozsahu:

dokončení zateplení soklové části a provedení povrchových úprav soklu a v místě uličních a dvorních vstupů včetně souvisejících úprav osvětlení vstupů, úpravy napojení hromosvodu v úrovni terénu a úpravy napojení dešťových svodů. Po odstranění zpěvěných ploch okapového chodníku se zařežou do roviny desky z XPS a provede natavení vodorovného pásu z modifikovaného asfaltu tl. 4 mm.

U části oken do nebytových prostor v 1.PP se provede úprava upevnění stávajících mříží v návaznosti na zateplení, u části jsou navrženy nové mříže z betonářské výztuže. Po dokončení soklových úprav zbývá rekonstrukce zpevněných ploch ve dvoře a okapového chodníku u štítu a z uliční strany domu. Dále u zateplení stěn ve schodišti a v chodbě bude doplněn soklík z keramických dlaždic.