Stavební úpravy BD Jiráskova 1815, Vsetín

23.02.2022

Dnešního dne jsme započali práce na BD ve Vsetíně - Jiráskova 1815. Stavební práce budou spočívat především v obnově lodžií a zateplení střechy. Stávající zábradlí lodžií bude demontováno, podlahy vybourány. Nově bude zábradlí vyzděno, podlahy budou mít finální vrstvu z polyuretanu. Lodžie budou zaskleny.