Proč revitalizovat?

Proč revitalizovat?

 • zkrášlení vzhledu domu.
 • prodloužení životnosti domu.
 • zvýšení tržní hodnoty bytů.
 • růst kvality bydlení.
 • úspora tepla minimálně až o 40 %.
 • zlepšení technických vlastností domu.

Většina panelových domů vnikla v 70. a 80. letech a vzhledem k dlouhodobému zanedbávání jejich údržby a neustálemu odkládání potřebných oprav je dnešní revitalizace těchto domů velmi urgentní a take finančně náročná. Nesmíme take opomínat fakt, že plánovaná životnost panelových domůbyla 30 - 40 let, takže dnes už většina panelových domů tuto dobu překročila.


Proč revizalizovat právě teď?

 • existence dotačních programů - IROP, PANEL, ZELENÁ ÚSPORÁM apod.
 • přiměřená výše úrokových sazeb na úvěry.
 • neustále rostoucí ceny stavebních prací.

Revitalizace zahrnuje hlavně následující práce:

 • zateplení fasády a střechy,
 • výměnu oken, zábradlí
 • regulaci vytápění,
 • montáž měřičů tepla a regulačních ventilů

Hlavní technické důvody revitalizace:

 • snížení prostupu tepla obvodovým pláštěm v zimním období,
 • zvýšení tepelné stability budovy při přerušovaném vytápění,
 • snížení prostupu tepla okny,
 • zlepšení regulace spotřeby tepelné energie.

Přínosy zateplení bytového domu:

 1. Zateplením ušetříte dle stavu domu kolem 6 Kč na m2 vytápěné plochy, což je u běžného bytu při 60 m2 asi 360 Kč za měsíc. Tato částka se vám vrátí při vyúčtování topné sezóny, což je asi 4 320 Kč za rok. Tyto peněžní prostředky zpětně započtené (vložené) do Fondu oprav vás finančně nezatěžují - zůstáváte na nule. Upřesnění úspor ukáže průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) vypracovaný s projektem.
 2. Zlepší se klima v bytech v zimních měsících a to tím, že se na zateplených plochách nebude srážet vzdušná vlhkost s následným odpařováním do prostoru. Vysrážená vzdušná vlhkost se projevuje v místech kde teplota povrchu klesá pod hranici rosného bodu.
 3. Dojde k omezení nebo úplnému zastavení tvorby plísní. Plísně rostou na vlhkém podkladě. Díky tomu, že dojde k omezení vlhkosti dojde i k omezení tvorby plísní a to zvláště u "tepelných mostů".
 4. Dojde pocitově ke zvýšení teploty vzhledem k tomu, že obvodové zateplené stěny budou mít proti původnímu stavu vyšší teplotu - projeví se tím více složka tepelného záření.
 5. Prodlužuje se životnost celé stavby a to tím, že nedochází k tak výrazným tepelným rozdílům na povrchu nosné konstrukce a k následným délkovým změnám které mají vliv na délku životnosti celé stavby. Tepelná izolace chrání dům také proti nepříznivým povětrnostním vlivům a to zejména dešti, což také působí příznivě na životnost stavby.
 6. V letních horkých dnech je v zatepleném domě příjemněji a to se zvláště projevuje v bytech posledního obytného podlaží, kde došlo k zateplení shora.
 7. V přízemních bytech kde došlo k zateplení stropu sklepních prostor, je menší pocit chladu od podlahy.
 8. Po zateplení povrchová barevná úprava působí optimisticky na psychiku člověka.
 9. Nerevitalizované a neupravené domy působí nepříznivým dojmem.