Uzavření lodžií Štěpánská 1884, Vsetín

22.07.2019

Na ulici Štěpánské ve Vsetíně jsme převzali od investora staveniště a započali další práce.

Na této zakázce budeme:

  • demontovat stávající zábradlí
  • vyzdívat nové zábradlí z tvárnic se zakončením železobetonovým ztužujícím věncem
  • osazovat bezrámové posuvné zasklení