Stavební úpravy ZŠ Lačnov

19.07.2021

Dnešního dne jsme zahájily práce na revitalizaci základní školy v obci Lačnov.

Stavební úpravy spočívají v zateplení objektu, zateplení podlahy půdy nad 3.NP a nad šatnami v 1.NP, opravě hydroizolace kolem budovy školy, dále dojde k rekonstrukci sociálního zázemí a šaten umístěných v 1.NP. Proběhne výměna klempířských prvků na fasádě. 

Průběh výstavby

Průběžná fotodokumentace