Stavební úpravy bytového domu Dukelská 1820

23.08.2019
Dnešní dnem začínáme stavět lešení na bytovém domě ve Vsetíně. 

Předmětem této zakázky jsou stavební práce, spočívající v uzavření bytových lodžií, zateplení obvodového pláště, zateplení stropu sklepních prostor, výměně klempířských prvků, obnově bleskosvodu, výměna oken v sklepních prostorech.

Dům bude opět zářit jako nový, nájemníci ušetří za topení a získají "další" prostory uzavřenou lodžií se zasklením.

V neposlední řadě, je třeba zmínit, že celá akce bude dotačně podpořena z programu IROP, kde je možné získat 30-40% z celkových výdajů.