Stavební úpravy BD Rokytnice 404, Vsetín

14.05.2019

Dnes jsme započali práce na bytovém domě ve Vsetíně

Stavební práce budou spočívat v zateplení obvodového pláště (podélné stěny), zateplení střechy, zateplení stropu sklepních prostor, výměna sklepních oken a garážových vrat, výměně klempířských prvků, obnově bleskosvodu, zateplení soklu, prodloužení balkónů, montáž nového zábradlí na balkónech, nová dlažba na balkónech, zesílení ukotvení pozednic, zesílení krokví, osazení kleštin, osazení rámů střešních oken

Zakázka bude spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů. Bytový dům obdrží po ukočení dotaci ve výši 30%-40% z uznatelných nákladů.