Stavební úpravy BD Josefa Sousedíka 1166, Vsetín

25.09.2019

Právě jsme zahájily práce na BD Josefa Sousedíka 1166 ve Vsetíně.

Předmětem zakázky jsou stavební práce, spočívající v zateplení fasády, zateplení stropu nad 1.PP, zateplení půdy včetně pochůzích lávek, výměny výplní otvoru ve fasádě a ve sklepích a oprava svislé hydroizolace bytového domu.

Celkové náklady této zakázky se šplhají k 15mil. korun českých, kdy dům obdrží dotaci IROP po dokončení, ve výši 40% z uznatelných nákladů.