Stavební úpravy BD Dukelská 1820, Vsetín

27.12.2019

Dnešního dne 27. 12. 2019 bylo zahájeno a zároveň ukončeno přejímací řízení.

Objednatel stavbu převzal, bez výhrad - žádné drobné vady a nedodělky.

Předmětem této zakázky byli stavební práce, spočívající v uzavření bytových lodžií, zateplení obvodového pláště, zateplení stropu sklepních prostor, výměně klempířských prvků, obnově bleskosvodu, výměna oken v sklepních prostorech. 

Investorovi bude poskytnuto 30% dotace z IROP.


Fotogalerie

Pevně věříme, že jsme zlepšily kvalitu bydlení a nájemníci domu budou spokojeni.