Projekt energeticky úsporných opatření BD Zlín, Štefánikova 580

04.05.2020

Dne 4. 5. 2020 jsme převzali staveniště a začali stavební úpravy BD. Předmětem projektu je zateplení fasády objektu, zateplení stěn bytů k nevytápěné půdě, zateplení stropů pod nevytápěným prostorem (půdou), výměna některých oken, která povedou ke snížení energetické náročnosti bytového domu ve Zlíně v ul. Štefánikova.