Dozorový audit ISO

17.09.2020

Dne 17.9.2020 proběhl v naší společnosti dozorový audit na ISO9001 k činnostem:

- Provádění staveb, revitalizace bytových domů

- Dodávky a montáže otvorových výplní

Se závěrem:

V souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016. Neshody ani nedostatky nebyly zjištěny.