Dozorový audit ISO 9001:2016

09.09.2019

Dne 9. 9. 2019 u nás úspěšně proběhl dozorový audit systému ČSN EN ISO 9001:2016. 

Závěry auditu byly bez připomínek a vedoucí auditor rozhodl ponechat v platnosti certifikát.

Lze konstatovat, že náš systém řízení kvality je správně implementován a je plně funkční.