Co byste měli vědět o koronaviru?

Koronavirus

Co je to koronavirus?

 • je společné označení pro čtyři rody virů
 • SARS (severe acute respiratory syndrom coronavirus - těžký akutní respirační syndrom koronavirus). zdroj cibetky, přenašeč mohou být např. netopýři
 • MERS jeho zdrojem jsou velbloudi, přenašeč netopýři
 • Aktuální koronavirus má označení SARS-CoV-2, neboť má fylogenetický vztah k SARS (SARS-CoV) - původce zatím není znám
 • Nemoc, kterou způsobuje je pojmenovaná COVID-2019 (z angl. coronavirus disease - koronavirová choroba). Vyvolává onemocnění dýchacích cest - od běžného nachlazení až po těžký respirační syndrom (oboustranný intersticiální zápal plic).

Bakterie vs. virus?

 • Bakterie je živý organismus - lze ho velmi efektivně hubit antibiotiky (např. angína)!
 • Virus je, na rozdíl od bakterie, fakticky "neživý". Jde o pár genů z DNA nebo dokonce pouze RNA, zabalených do bílkovinného pouzdra. Jejich název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu ve tvaru sluneční koróny.

Virus mimo tělo

 • Virus je schopen infekce jenom v případě, že na jeho membránu jsou navázány molekuly vody (vyprsknuté kapénky z těla). Jakmile vyschne, není schopen infekce!
 • Dle dostupných studií je dosah viru od infekčního pacienta v uzavřeném prostředí až 4,5 m a prostředí zůstává po určitou dobu infekční i v případě, že ho infikovaný opustí.
 • Na skle a kovu může virus vydržet infekční až 5 hodin.
 • Jako ochrana proti těmto virům výrazně pomáhá rouška! Respirátor je ale samozřejmě jistota.

Jak probíhá infekce?

 • Sliznicí v puse, krku nebo hltanu, dále přes oční koutky
 • Do buňky vstoupí tak, že "obelstí" buněčné receptory díky "ukradené" membráně - tím vstoupí do buňky.
 • Zde se dostanou k chromozomům a zkopírují do nich krátký řetězec RNA. Tím přinutí buňku, aby začala vyrábět spoustu kopií tohoto viru a spoustu bílkovinných pouzder. Buňka po určité době praskne (začne být malá) ... viry se ještě zabalí do zbytků této buněčné membrány.
 • Imunitní systém identifikuje zničené buňky a (např. prostřednictvím horečky ... která ale v tomto případě moc nepomáhá) spustí imunitní reakci.
 • Současně se tělo začne zbavovat "odpadu" ... viry se snaží dostat z těla ven (vysmrkat, vykašlat, přes moč).
 • Až později začne imunitní systém vytvářet konkrétní protilátky proti konkrétním virům - k;tomu ale tělo potřebuje mít čas - pokud je vstupní dávka viru příliš vysoká, nemusí to zvládnout ani silný organismus!
 • Koronavirus zabíjí v případě, že viry stihly zničit hodně sliznice v plicích, takže tělo není schopno přijímat kyslík ... srdce tepe čím dál silněji (snaží se zrychlit průtok krve, která se ale dostatečně neokysličuje ...)

Jak probíhá léčba?

 • V principu pouze podporou organismu, aby si s tím poradil sám. Antivirové terapie jsou u tohoto viru ve stadiu pokusů.
 • Dokud to pacient zvládá sám (jedná se o lehčí formu), je nejlepší zůstat doma - izolovat se od rodiny a počkat, až se viru tělo samo zbaví.
 • Pokud virus dokáže zničit ochranné bariéry v dýchacích cestách (a fakticky umožní i ostatním bakteriím, které normálně žijí v horních cestách dýchacích, aby zaútočily na průdušky a plíce), u pacienta se rozvine skutečný SARS (virus vstupuje do plicních sklípků, které infikuje ... tím ztratí schopnost okysličovat krev).
 • Výsledkem je plicní nedostatečnost, po několika dnech již nemusí stačit ani obyčejné podávání kyslíku.
 • Následně se nasazují přístroje typu ECMO (pacientovi se vysává krev, okysličuje se mimo tělo a vrací se do těla) s nadějí, že se plíce zase uzdraví.

Jak se mám chovat, abych snížil riziko nákazy?

Především být zodpovědný sám k sobě i svému okolí:

 • Často a důkladně si myjte ruce mýdlem či dezinfekčním gelem
 • Pravidelně otírejte dezinfekčními ubrousky také vlastní předměty (např. mobilní telefon)
 • Kašlete a kýchejte do kapesníku či rukávu
 • Používejte jednorázové kapesníky a poté je vyhoďte
 • Vyhýbejte se velkému uskupení osob a udržujte si bezpečný odstup (cca 2 metry)
 • Eliminujte kontakt s nemocnými lidmi
 • Necestujte do zasažených lokalit
 • Pokud se necítíte dobře, zůstaňte doma
 • Sledujte aktuální informace na ověřených webech
 • Řiďte se doporučením příslušných úřadů a vlády ČR