Obnova a zpřístupnění nemovité kulturní památky – areálu Vodoléčebného ústavu od architekta Dušana Jurkoviče

30.03.2021

Zahájili jsme práce jakožto subdodavatel fy. Navláčil, na vnitřních a venkovních omítkách v areálu Vodoléčebného ústavu v Luhačovicích.

Předmětem zakázky je obnova a zpřístupnění nemovité kulturní památky - areálu Vodoléčebného ústavu v Luhačovicích od Dušana Jurkoviče a souvisejících objektů. Hlavní objekt - bývalý mlýn - byl Dušanem Jurkovičem a dalšími architekty v první čtvrtině 20. století přeměněn v ucelený areál lázeňských budov (Vodoléčebný ústav, Říční a sluneční lázně, Slatinné lázně, kotelna a prádelna).

Areál dosud neprošel celkovou opravou či modernizačními zásahy a je cenným zdrojem poznání i interpretace Jurkovičova díla. Objekty budou stavebně upraveny a zajištěny, aby sloužily jako doklad lázeňství počátku 20. století a budou přístupné pro veřejnost.

Funkční využití se změní: z lázeňských objektů budou muzejně zpřístupněné památkové objekty se zázemím návštěvníků a palmovým skleníkem pro zimování teplomilných rostlin z lázeňského parku. Objekty budou bezbariérově propojeny podzemním koridorem a krytou lávkou. Budou upraveny venkovní plochy